CMS Joomla 2.5
скачать шаблоны сайтов

Usluge

Otkup

Ukoliko imate rabljeni automobil za prodaju, slobodno nazovite i ponudite nam vozilo. Pplacamo bolje od drugih !!!

Prednost kod otkupa imaju sljedeca vozila:
Toyota Auris, Yaris, Corolla, Corolla Verso, Avensis;
Mazda 2, 3, 323, 6, 626, Premacy;
Renault Twingo, Clio, Megane, Scenic;
Peugeot 206, 207, 307, 308, 407;
Opel Corsa, Astra, Zafira;
Fiat Punto;
Citroen C3, C4, Saxo, Xsara, C4 Picasso;
Seat Ibiza, Cordoba, Altea, Toledo, Leon;
VW Golf, Bora, Passat, Polo;
Nissan Micra, Note;
Škoda Fabia, Octavia;
Ford Focus, C-Max;
Mercedes A-klasa, B-klasa; C-klasa;

a u obzir dolaze i ostale marke!

Razmjena

Radimo zamjenu Vašeg vozila sa vozilom iz naše ponude.

Isplata

Isplatu Vašeg vozila obavljamo ODMAH, ODMAH radimo odjavu vozila i snosimo stroškove prijenosa vlasništva (5% ppv)

Kreditiranje vozila

POTROŠACKI KREDITI PO INDIVIDUALNOJ MASTERCARD I AMERICAN EXPRESS KREDITNOJ KARTICI

 

Potrošacki kredit: Za realizaciju kredita potrebna je MasterCard kreditna kartica bilo koje banke, osobna iskaznica vlasnika i vlasnik kartice, NISU potrebni JAMCI, NIJE potrebno ucešce, NEMA troškova javnog bilježnika, NIJE potrebno KASKO osiguranje vozila, NIJE važna starost vozila, a rješavanje kredita se obavlja u ''5 minuta''.

Broj rata kredita ovisi o zahtjevu klijenta, a maksimalno iznosi 36 rata.
Minimalni iznos pojedinacnog kredita može biti 1.000,00 kn, a maksimalni iznos pojedinacnog kredita može biti 60.000,00kn.

ZA SVE DETALJE OKO DOBIVANJA KREDITA I IZRACUNA MJESECNE RATE KREDITA ZA VOZILO IZ NAŠE PONUDE, SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE !

 

Potrošacki kredit: Za realizaciju kredita potrebna je AmericanExpress kreditna kartica, osobna iskaznica vlasnika i vlasnik kartice, NISU potrebni JAMCI, NIJE potrebno ucešce, NEMA troškova javnog bilježnika, NIJE potrebno KASKO osiguranje vozila, NIJE važna starost vozila, a rješavanje kredita se obavlja u ''5 minuta''.

Broj rata kredita ovisi o zahtjevu klijenta, a maksimalno iznosi 60 rata.

Minimalni iznos pojedinacnog kredita može biti 1.000,00 kn, a maksimalni iznos pojedinacnog kredita može biti 100.000,00kn.

ZA SVE DETALJE OKO DOBIVANJA KREDITA I IZRACUNA MJESECNE RATE KREDITA ZA VOZILO IZ NAŠE PONUDE, SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE !UVJETI KREDITIRANJA

Krediti su namijenjeni za financiranje kupnje:

 • novih ili rabljenih automobila,
 • novih traktora, motocikala, skutera i cetverokotaca.
Iznos kredita od    2.500  do   25.000 EUR, ili 
od  18.500  do 185.000 HRK
Kamatna stopa1 Za korisnike kredita koji ostvaruju status klijenta:
 • 6,95% godišnje, promjenjiva za kredite uz valutnu klauzulu u EUR (EKS 8,52%)
 • 7,50% godišnje, promjenjiva za kredite u KUNAMA (EKS 9,13%)
Interkalarana kamata se obracunava po stopi jednakoj redovnoj.
Kamatna stopa odnosi se na Krajnjeg korisnika kredita koji ostvaruje status klijenta2. Ako tijekom roka otplate kredita klijent prestane udovoljavati uvjetima statusa klijenta, kamatna stopa se uskladuje s visinom kamatne stope za osobe koje nemaju status klijenta.
Za korisnike kredita koji ne ostvaruju status klijenta:
 • 7,25% godišnje, promjenjiva za kredite uz valutnu klauzulu u EUR (EKS 9,19%) 
 • 7,80% godišnje, promjenjiva za kredite u KUNAMA (EKS 9,80%)
Interkalarna kamata se obracunava po stopi jednakoj redovnoj.
Rok otplate od 13 mjeseci do 84 mjeseca
Naknade
 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:
  - 2,50% od iznosa kredita kod kupnje NOVIH motornih vozila,
  - 3,00% od iznosa kredita kod kupnje RABLJENIH motornih vozila
   
 • Trošak osiguranja tražbine po kreditu:
  - ovisi o modelu instrumenata osiguranja i obracunava se na iznos kredita,
   
 • Trošak provedbe/osiguranja fiducija na vozilu
  - bez naknade.

  Naknada za obradu kreditnog zahtjeva i trošak osiguranja tražbine po kreditu mogu se platiti iz sredstava kredita.
Na?in korištenja kredita Banka isplacuje kredit nakon što je dostavljena sva dokumentacija i provedeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja. Kredit se isplacuje po srednjem tecaju HNB na dan isplate na racun prodavatelja.
Na?in otplate kredita

KLASICNA OTPLATA – u jednakim mjesecnim anuitetima. Za kredite uz valutnu klauzulu ukunskoj protuvrijednosti obracunatoj po srednjem tecaju HNB važecem na dan placanja.
 

  Prijevremena otplata kredita (djelomicna ili u cijelosti) može se obaviti uz suglasnost Banke, a prema uvjetima i uz naknadu važecu u trenutku prijevremene otplate. 

1Obracun kamata primjenom proporcionalne metode obracuna; kamatna stopa je promjenjiva prema Odluci o kamatnim stopama Banke u skladu s promjenama tržišnih uvjeta; u slucaju kašnjenja u otplati obracunava se kamata po dospijecu trenutno po kamatnoj stopi od 12% godišnje; 
2Klijent banke je osoba koja prima redovita primanja na tekuci racun u Zagrebackoj banci;
 

Modeli instrumenata osiguranja

Model Iznos kredita Jamac   Fiducijarni prijenos vlasništva  Deponirana kasko polica vinkulirana u korist Banke Deponirana knjižica vozila u Banci Suglasnost o zapljeni primanja i Zadužnica Premija osiguranja kredita kod Croatia osiguranja
A  do    8.000 EUR
 do 60.000  HRK
1 kreditno sposoban jamac  NE NE NE DA nova          1.44% rabljena    1,68%
B  do   15.000 EUR
 do 112.000 HRK
1 kreditno sposoban jamac NE DA NE DA nova          1.44% rabljena    1,68%
C  do   25.000 EUR
 do 185.000 HRK
NE DA DA >NE
DA*
DA nova           2.04% rabljena     2,16%
D  do   25.000 EUR
 do 185.000 HRK
NE DA NE NE
DA*
DA nova           2.40% rabljena    2,52%

*deponiranje knjižice vozila obvezno je kod financiranja rabljenih vozila. 

Ostali uvjeti 

 • Kreditna sposobnost sudionika u kreditu utvrduje se sukladno pravilima Banke.
 • Svi sudionici u kreditu (dužnik, sudužnik, jamac) uz ugovor o kreditu potpisuju i Izjavu o suglasnosti i Zadužnicu uz solemnizaciju kod javnog bilježnika. Troškove javnobilježnickih pristojbi snosi tražitelj kredita.
 • Sudionik u kreditu koji je zaposlen na neodredeno u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit treba imati najmanje 6 mjeseci kontinuiranog radnog staža. Sudionik u kreditu može biti osoba zaposlena na odredeno u kontinuitetu kod jednog poslodavca najmanje 12 mjeseci uz suglasnost Osiguratelja.
 • Broj godina starosti pojedinog sudionika u kreditu i roka otplate kredita, u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, ne može prelaziti 72 godine pri cemu se pod godinama starosti sudionika racuna kalendarska godina, a ne mjesec rodenja. 
 • Jamac ne smije biti supružnik korisnika kredita i sudužnika.
 • Mjesecna neopterecena primanja sudužnika i jamca ne mogu biti manja od 2.000 kuna.
 • Maksimalna starost kupljenog vozila u trenutku dospijeca zadnjeg anuiteta kredita može biti 12 godina pri cemu se starost vozila racuna prema kalendarskoj godini, a ne mjesecu proizvodnje.
 • Ukoliko je odabran model B ili C korisnik kredita je obvezan sklopiti policu kasko osiguranja VINKULIRANU u korist Banke i deponirati originalnu policu u najbližu poslovnicu Zagrebacke banke.
 • Kod odabira modela C ili D za financiranje kupnje rabljenih vozila korisnik kredita je obvezan deponirati originalnu knjižicu vozila u roku od 3 dana od stjecanja iste u najbližu poslovnicu Zagrebacke banke.
 • Napomena 1: Iznos kredita za kupnju automobila cini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvecati prema Ponudi prodavatelja vozila za troškove ugradnje plina u vozilo najviše u iznosu do 15.000 kuna.
 • Napomena 2: Iznos kredita za kupnju motocikla, cetverokotaca i skutera cini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvecati prema Ponudi prodavatelja vozila za zaštitnu opremu koja je nužna za korištenje vozila što ukljucuje: kacigu, nosac kacige, zaštitno odijelo, rukavice, cizme i sl., a najviše do 30% iznosa maloprodajne cijene vozila.
 • Napomena 3: Iznos kredita za kupnju traktora cini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvecati prema Ponudi prodavatelja vozila za iznos maloprodajne cijene dodatne opreme, što ukljucuje: prikljucno vozilo - vozilo koje je namijenjeno da ga vuce motorno vozilo, bilo da je konstruirano kao prikolica ili poluprikolica, traktorski prikljucak - zamjenjivo orude za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, koje motorno vozilo vuce, gura ili nosi, kada je dodatna oprema oznacena jedinstvenom oznakom (broj šasije, serijski broj) koja je navedena u ponudi prodavatelja i u ugovoru o kreditu te može biti predmet fiducijarnog prijenosa vlasništva na motornom vozilu u Upisnik sudskih i javnobilježnickih osiguranja tražbina vjerovnika koji se vodi kod FINA.
 • Napomena 4: Ugovor o kreditu za kupnju motornog vozila obvezno se solemnizira kod javnog bilježnika. Troškove javnobilježni?kih pristojbi snosi tražitelj kredita.
 • Napomena 5: Banka ce na zahtjev klijenta osigurati nacrt ugovora za kredit bez naknade.

Osnovna dokumentacija

 • Pristupnica - Zahtjev za kredit (zatražite u bilo kojoj poslovnici Banke ili kod prodavatelja vozila, ili preuzmite s internetskih stranica Banke),
 • Izjava suglasnosti o objedinjavanju i obradi podataka kreditnog izvješca HROK-a za sve sudionike u kreditu,
 • Preslika osobne iskaznice tražitelja kredita, eventualnog sudužnika i jamca (ako se radi o novim osobnim iskaznicama, potrebno je priložiti i dokument iz kojeg je vidljiv MBG sudionika u kreditu),
 • OIB - Osobni identifikacijski broj,
 • Dokumentacija za dokazivanje primanja,
 • Ponuda (predracun ili racun) prodavatelja vozila,
 • Za sva nova vozila koja nisu proizvedena u godini prodaje (npr. za godinu proizvodnje 2010. ili ranije) potrebno je dodatno priložiti: a) Potvrdu MUP-a ili b) Potvrdu generalnog uvoznika u RH kojom se potvr?uje da je vozilo novo i još nije bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Potvrda ne smije biti starija od 10 dana i dostavlja se u Banku zajedno sa svom ostalom originalnom dokumentacijom prije isplate kredita.

Banka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita
Valuta kredita HRK EUR
Traženi iznos kredita 60.000 8.000
Troškovi ukljuceni u iznos kredita (DA/NE) NE NE
Odobreni iznos kredita 60.000 8.000
Trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva 1.500 200
Trošak premije osiguranja tražbine kredita 864 115
Efektivna kamatna stopa (EKS) 9,13% 8,52%
Mjesecni anuitet 920 121
Kamata za razdoblje otplate kredita 17.305 2.126
Ukupan iznos za placanje 77.305 10.126

*ukupan iznos otplate ne sadrži interkalarnu kamatu buduci da ona ovisi o datumu isplate kredita

Efektivna kamatna stopa (EKS) izracunata po nominalnoj kamatnoj stopi 7,50% za kredite u kunama te 6,95% za kredite uz valutnu klauzulu u EUR na rok otplate od 7 godina te troškove obrade 2,50% i osiguranja tražbine kredita 1,44% (Model A).

Probne tablice

Za vozila kupljena u našoj tvrtci u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, izdajemo Probne tablice
 • Kreditiranje vozila

  Za sve detalje oko dobivanja kredita i izračuna mjesečne rate za Vaše buduće vozilo iz naše ponude, slobodno nas kontaktirajte.

 • Probne tablice

  Za vozila kupljena kod nas, u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, izdajemo Probne tablice.

 • Trazimo vozilo za Vas!

  Budući da imamo uvid u velik broj rabljenih vozila, prepustite nama da nađemo najbolje vozilo za Vas!

 • Otkup vozila

  Otkupna cijena vozila formira se putem Eurotax programa za procjenu rabljenih vozila.

 • Garancija na vozila

  Svaki automobil kupljen kod nas dolazi sa jamstvom stanja vozila, tj. sa jamstvom na vozilo do 18 mjesci.

 • Zamjena Vaseg vozila

  Nudimo uslugu zamjene Vašeg vozila sa vozilom iz naše ponude.